O nás

Jsme projekční kanceláří, od roku 2002 se zabýváme tvorbou projektových dokumentací a inženýrskou činností.

Klient u nás má možnost připravit svou stavbu od A do Z, tj. od projednání
a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby,
její projednání s příslušnými úřady a orgány, dále pak zpracování samotné
projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů.

Projekty pozemních staveb

Stavební část

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení
a provádění stavby.

Stavebně konstrukční řešení

Vypracování konstrukční části projektové dokumentace.

Profese

Konzultace a zajištění návrhu pro jednotlivé profese dle přání a požadavků investora.

Související činnosti

Zajištění potřebných podkladů pro možnost tvorby kvalitní projektové dokumentace.

Poradenství a konzultace

Zhodnocení požadavku investora s ohledem na funkčnost, technické řešení
a ekonomickou náročnost vybraného řešení.

Architektonické studie

Konzultace a zpracování architektonického návrhu architektem.

Inženýrská činnost

Projednání s dotčenými orgány státní správy

Konzultace s dotčenými úřady a následné zapracování požadavků
do projektové dokumentace.

Projednání se správci inženýrských sítí

Zjištění existence sítí, možnosti napojení, projednání a vyřízení přípojek.

Stavební povolení

Vyřízení územního řízení a stavebního řízení.

Vybrané reference

Výjezdová základna záchranné služby v Lovosicích

Individuální stavba od architektonické studie po technický dozor v průběhu realizace.

Rodinný dům Doksany

Individuální stavba, od architektonické studie po realizaci stavby.

Individuální stavba, od architektonické studie po realizaci stavby

Polyfunkční dům Litoměřice

Individuální stavba, od architektonické studie po realizaci stavby a kolaudační řízení.

Lékařský dům Litoměřice

Revitalizace stávající budovy od architektonické studie po technický dozor v průběhu realizace.

Revitalizace stávající budovy od architektonické studie po technický dozor v průběhu realizace

Napište nám

Ing. Miroslav Polerecký

Ing. Miroslav Polerecký

Vladimír Dittrich, DiS

Vladimír Dittrich, DiS.

Ing. Jiří Moravec

Ing. Jiří Moravec

Bc. Lukáš Filip

Bc. Lukáš Filip