Individuální projekty rodinných domů

Nevyhovuje Vám žádný typový projekt, ani jeho úprava? Jste náročnější a chcete svoji individualitu promítnout i do stylu svého bydlení?

Pak se můžete vydat cestou zcela individuálního projektu. Při společných konzultacích budeme hledat nejlepší řešení pro Vás. 

Cena individuálního projektu je podstatně vyšší než cena za typový projekt a je stanovena oficiálním ceníkem projekčních prací. Cena za návrh (studii) stavby je v případě objednávky projektové dokumentace ke stavebnímu řízení odečtena z její konečné ceny. Pokud máte zájem o individuální projekt, prosím kontaktujte nás prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Návrh stavby (studie) obsahuje:
 • průvodní zprávu
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • pohledy
Projektová dokumentace potřebná pro vydání stavebního povolení obsahuje:
 • průvodní a technickou zprávu
 • situaci včetně napojení na inženýrské sítě
 • základy
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • skladbu stropu
 • krov včetně výkazu řeziva
 • řezy
 • pohledy