Typové projekty rodinných domů

RD 1a - 6+1 RD 2a - 5+1 RD 3a - 5+1
RD 4a - 5+1 RD 5a - 6+1
RD 1b - 6+1 RD 2b - 5+1 RD 3b - 6+kk
RD 4b - 5+1 RD 5b - 6+1
Projektová dokumentace typových rodinných domů je dodávána ve třech paré. Každé paré obsahuje:
  • projekt architektury - technická zpráva, základy, půdorysy, řezy, pohledy, skladba stropu, krov včetně výpisu řeziva, výpisy výrobků
  • projekt plynovodu a ústředního vytápění - technické zprávy, výkresy rozvodů, schéma zapojení, výpis materiálu
  • projekt zdravotechniky - technická zpráva, výkresy vnitřních rozvodů kanalizace a vodovodu
  • projekt elektroinstalace - technická zpráva, elektrické rozvody, hromosvod, výpis materiálu
  • požární zpráva
K typovému projektu je třeba zpracovat polohové a výškové osazení objektu do terénu a přípojky inženýrských sítí na veřejné řady. Toto lze objednat jak u naší kanceláře, tak u autorizovaného projektanta v místě Vašeho bydliště.

K projektové dokumentaci si můžete navíc objednat následující doplňkové projekty:
  • Garáž (2000,- Kč)
  • Dvougaráž (3000,- Kč)
  • Grafický návrh koupelny (1500,- Kč)
Úpravy typových projektů

Změny v typových projektech jsou možné a řeší se individuálně. Nevyhovuje-li Vám orientace místností vůči světovým stranám, můžete zvolit zrcadlový obraz. Lze provést samozřejmě i další úpravy, abyste byli v novém domě maximálně spokojeni. (změna účelu místnosti, posuny a úpravy v nenosných příčkách, změny v profesích apod). Pokud se úpravy týkají zásahu do nosných konstrukcí (úprava půdorysných rozměrů atd.) je nutné, aby je provedl projektant, který má příslušné oprávnění a za zrealizovanou úpravu přebírá zodpovědnost. Naše kancelář Vám nabízí vypracování individuálních úprav katalogových projektů dle Vašich požadavků. Cena a termín dodání je předmětem dohody.

Úpravy projektů jsou přípustné pouze s písemným souhlasem Projekční kanceláře Polerecký, s.r.o.!