Sídlo firmy
Sídlo firmy
Projekční kancelář Polerecký spol. s r.o. je společností působící v oblasti projekční a inženýrské činnosti ve stavebnictví od roku 2002. Její základy však byly položeny již v roce 1995 v podobě společnosti se stejným zaměřením činnosti, která existovala jako podnikatelská aktivita postupně se rozvíjející činnosti fyzické osoby Ing. Miroslava Polereckého.

Svůj rozvoj společnost prodělala i v oblasti přechodu od kreslení tzv.„na prkně“ po současný stav zpracování projektových dokumentací výhradně v digitální podobě prostřednictvím výpočetní techniky vybavené specializovanými programy (především kreslící systémy ALLPLAN a AUTOCAD), čímž se výrazně snižují komplikace v případě dodatečných změn v již zpracovávaných projektech.

Spektrum činnosti projekční kanceláře je dáno jednak skladbou kmenových pracovníků kanceláře, která umožňuje kompletní zpracování projektové dokumentace (stavební část, vodovod a kanalizace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, statika, požárně-bezpečnostní řešení), dále pak spoluprácí kanceláře s externími specialisty v různých oborech (geologie, geodézie, dopravní inženýrství apod.).

Zákazník u nás má možnost připravit svou stavbu od A do Z, tj. prakticky od projednání a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby, její projednání s příslušnými úřady a orgány, jejichž účast v rámci následných stavebních řízení se předpokládá, dále pak zpracování samotné projektové dokumentace v jednotlivých stupních (pro územní a stavební řízení, prováděcí) a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů (územní a stavební povolení).

V rámci následné spolupráce pak mají naši zákazníci možnost využít služeb v podobě konzultací a odborného dohledu nad výběrem vhodného dodavatele stavby, odborného vedení investorského a autorského dozoru v průběhu stavby a to až po pomoc při přípravě dokončené stavby k provedení kolaudace stavby a její uvedení do provozu. Současně pak kancelář zajišťuje služby v oblasti diagnostiky poruch a problémů u existujících staveb, statická posouzení staveb a konstrukcí, vypracování posudků v různých souvisejících oblastech.

Naše kancelář nabízí svým zákazníkům zpracování  projektů individuálních, připravených na míru jejich potřebám a představám, kde důležitou roli hraje komunikace a osobní přístup mezi projektantem a zákazníkem. Dále má zákazník možnost vybrat si svůj rodinný dům z nabídky typových domů zpracovaných naší kanceláří, které jsou samozřejmě za výhodnějších cenových podmínek než projekty individuální. Zákazník se na nás může obrátit se svým přáním navrhnout a připravit projekt stavby nejen bytové, ale i stavby občanské vybavenosti, objekty provozní a výrobní, projekty související inženýrské infrastruktury, dopravního řešení lokalit, projekty úprav veřejných prostranství a celkového pojednání určité lokality k zástavbě a např. i projekty zahradních úprav.