Projekt a realizace nové skaldové haly Shoeller Křešice u Litoměřic/strong>
ukázka 1 Realizováno 2016-2017  Studie Autosalon Ústí nad Labem
ukázka 1  Novostavba RD Litoměřice
ukázka 1 Realizováno 2015-2016  Novostavba RD Litoměřice
ukázka 1 Realizováno 2014-2016  Revitalizace panelového domu Litoměřice, Werichova 2008/5, Litoměřice – Předměstí
ukázka 1 Realizováno 2014  Revitalizace panelového domu Litoměřice, A. Muchy 420/10 a 420/12
ukázka 1 Realizováno 2013  Zateplení obvodového pláště - Mateřská školka Brozany n.O. č.p. 380
ukázka 1 Realizováno 2013- 2014 (realizační firma Bolmont s.r.o.)

ukázka 1


 8.2016 Stavební úpravy a přístavba, Autosalon Hyundai Centrum North
ukázka 1 Roudnice nad Labem, ul.Hornická č. p. 2500 Projekční práce dle zpracované vizualizace dodané investorem.Termín realizace 2016


 1.10.2015 Výzkumný Ústav Bramborářský
ukázka 1 Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod - zateplení fasády a revitalizace objektu


 24.8.2009 VESTAVBA 2BJ DO PŮDNÍHO PROSTORU A PŘÍSTAVBA VÝTAHU
ukázka 1 VESTAVBA 2BJ DO PŮDNÍHO PROSTORU A PŘÍSTAVBA VÝTAHU k dvorní fasádě bytového domu v ulici Mařákova 4 na Praze 6

Předmětem dokumentace je projekt pro provádění vestavby 2 mezonetových BJ do půdního prostoru bytového domu Mařákova 4. V přidružených složkách je pak řešena přístavba výtahové šachty k dvorní fasádě, videotelefon po objektu a sanace vlhkosti v 1.PP.

ukázka 1 Stávající obytný dům je jedním ze řadových domů v blokové zástavbě Dejvic. Hlavní fasáda je orientována na západ do ulice Mařákova, východní fasáda je dvorní. Na této straně ke stavbě přiléhá úzký dvorek ohrazený zděnou zídkou. Dům i dvorek je označen katastrálním číslem – 69, katastrálního území Dejvice.

Z hlediska charakteru oblasti se jedná o historickou, čistě obytnou zástavbu v památkově chráněném území Dejvic.

ukázka 1 Vlastní dům je klasickou zděnou stavbou se čtyřmi nadzemními podlažími, podsklepen v celé ploše stavby. Dům je zastřešen sedlovou střechou na dřevěném krovu se skládanou taškovou krytinou. Uliční fasáda je elektická, členěna řadou říms, šambrán a dalších architektonických prvků. Dvorní fasáda je jednoduchá, bez členění.

V uliční fasádě objekt nedozná změn, do střešního pláště bude pouze osazeno 8 střešních oken. Dvorní fasáda bude navýšena o jedno podlaží, změní se zde sklon střešní roviny, která bude členěna pultovým vikýřem. Z vikýře bude přístup na terasy. Členění nových okenních otvorů bude korespondovat se spodními podlažími. Půdní prostor bude rozdělen na dvě objemově přibližně stejné poloviny. Větší mezonetový byt bude pracovně pojmenován „platinum“ a menší „gold“.


 6.4.2009 WELLNESS & SPA HOTEL GRANDIS*** MARTIN, změna způsobu využití
ukázka 1 Předmětem této dokumentace je projekt rekreačního, relaxačního a ubytovacího objektu Wellness&spa k hotelu Grandis, ve stupni pro provádění stavby.

Stavba bude umístěna v místě stávající budovy „starý Grandis“. K této je uvažováno s přístavbou bazénového traktu a dále traktu k jižní fasádě a nástavbou jednoho podlaží v celé ploše stávajícího půdorysu. Z původního objektu zůstanou zachovány obvodové a střední nosné stěny a dále stropní konstrukce až do úrovně podlahy 3.NP.

Původní budova sloužila v minulosti k několika účelům. Posledním využitím bylo provozování diskotéky.

ukázka 1 Objekt byl budován v několika etapách, čemuž odpovídají různé typy zdících materiálů nosných stěn, i velmi rozdílné mocnosti železobetonových stropních desek.
V místě původního objektu má budova jedno podzemní podlaží, vystupující na východě z obrysu nadzemních podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Nová přístavba bude mít jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží, které však bude otevřeno na výšku dvou podlaží stávajícího objektu. Ze třetího nadzemního podlaží stávající budovy bude vstup do vnitřního tubusu v novém objektu, který bude dále ústit do vnějšího spojovacího krčku, kterým bude objekt komunikačně propojen se stávajícím hotelem.

Zastavěná plocha: 484,30 m2 /bez spojovacího krčku/

Obestavěný prostor: 6360 m3
ukázka 1 ukázka 1 ukázka 1


 1.5.2008 Rezidenční čtvrť Sladovny - Podbaba, Praha 6, Objekty 1 - 4
podbaba Předmětem dokumentace je projekt objektů 1-4 III. etapy rezidenční čtvrti Sladovny.

Stavba bude založena na stávajícím půdorysu bývalých sladoven a bude jejich replikou včetně komínů s „klobouky pana Starého“. Z původního objektu zůstal zachován suterén s nosnými litinovými sloupy, které jsou historicky cenné, musí být zachovány a na základě požární expertizy budou v interiéru opatřeny příslušnou kcí s danou požární odolností.

podbaba Původní objekt sloužil v minulosti ke zpracování sladu. Na tuto budovu navazovali další stavby, které byli v letech 2002-2003 zdemolovány.

Objekt je dělen příčnými stěnami na jednotlivé „sekce“. Má jedno podzemní podlaží vystupující na západě a východě z obrysu nadzemních podlaží. Objekt má v plné ploše pět nadzemních podlaží. Dvě sekce od severu budou šestipodlažní. Bude zde tedy pouze mezonet a vnitřní dispozice bude navazovat na dispozici bytů v 5.NP pod nimi. V jižní části pak bude mít sekce osm nadzemních podlaží (vč. podkroví). Dominantní na vzhledu objektu je pět komínů v imitaci režného zdiva tyčících se nad hřebeny střech.

1.PP – garáže (parkovací stání pro 92 automobilů), sklepní místnosti pro 77 bytů, galerie, restaurace s kuchyní, příslušnými sklady, provozy a zázemím, sociální zařízení pro restauraci, technické místnosti pro technologie.
1.NP – bar komunikačně propojený s restaurací v suterénu, kancelářské prostory s příslušným sociálním zařízením, komerční prostory.
2.NP – 17 bytů
3.NP – 22 bytů
4.NP – 21 bytů
5.NP – 14 bytů
6.NP – 1 byt
7.NP – 1 byt
8.NP – 1 byt
podbaba podbaba podbaba
podbaba podbaba podbaba
podbaba podbaba podbaba


 25.4.2008 Stavební úpravy hasičské zbrojnice, k.ú. Brozany nad Ohří
brozany Stavebně se jedná se o stavební úpravy a nástavbu stávajícího objektu hasičské zbrojnice.

Lokalita stavby se nachází v Brozanech nad Ohří v těsném sousedství návsi. V blízkém okolí dotčené stavby stojí stávající zástavba bytových domů a staveb občanské vybavenosti. Objekt je přímo přístupný z místní komunikace a to jak pro pěší, tak i pro vozidla.

Projekt vychází ze stávajícího zděného jednopodlažního objektu, který bude v rámci stavebních úprav dispozičně upraven a bude zbudována částečná nástavba podkroví. Úpravy budou provedeny tak, aby objekt funkčně a dispozičně vyhovoval umístění plnohodnotné hasičské zbrojnice.

Ve stávajícím 1.NP budou umístěny šatny, sklady a garáže hasičské techniky. Do podkroví byla situována hasičská hlídka se zasedací místností, příslušenstvím a příručním skladem.

Zastavěná plocha objektu 477 m2
Obestavěný prostor 2545 m3


 27.3.2008 Projekt sportovního areálu, k.ú. Novosedlice
novosedlice Záměrem investora je vybudovat sportovní areál pro širokou veřejnost a pro možnost pořádání soutěžních sportovních utkání.

Projekt řeší výstavbu sportovního areálu, který je situován v obci Novosedlice na pozemcích p.č. 696/1 a 696/3, na pomezí katastrů Novosedlice, Proboštov a Dubí. Sporotvní areál je řešen tak, aby pokryl co možná největší spektrum zájemců o sport a nabízel také využití volného času.

Součástí areálu je fotbalové hřiště, tenisové kurty, víceúčelová sportovní hala, dvě víceúčelová hřiště, hokejbalové a florbalové hřiště, hřiště pro beachvolejbal, dráha pro kolečkové brusle, minigolf, dětské hřiště pro rodiče s dětmi, skatepark, minigolf, petanque a stolní tenis. Pro návštěvníky areálu je zde navržena fotbalová tribuna, občerstvení, fotbalový a tenisový klub a půjčovna sportovních potřeb.

Pro správu areálu je uvažováno s rodinným domkem správce a objektem pro uložení zahradní techniky a sportovního náčiní.

Zastavěná plocha projektu cca 5000 m2


 18.3.2008 Novostavba bytového domu, k.ú. Praha 9 - Čakovice
cakovice Lokalita pro umístění stavby se nachází v Praze 9 – Čakovicích na rohu ulic Dr. Marodyho a Na Staré návsi. Na tomto místě je současné době stávající objekt, který bude v rámci stavby zdemolován. V těsném sousedství stojí řadová zástavba komerčního a bytového využití. Parcela je přímo přístupná z komunikace obou výše uvedených ulic a to jak pro pěší, tak i pro vozidla.

Stávající pozemek p.č. 18 a 19/1 je rovinatý nepravidelného tvaru. Na pozemku samotném nebo v jeho těsné blízkosti jsou již vedeny veškeré potřebné inženýrské sítě.

Stavebně se jedná se o bytovou výstavbu a zbudování odpovídajících inženýrských sítí. Plánovaný objekt bude určen stejně jako okolní zástavba pro bytové využití.

Architektonické řešení vychází jednak z požadavků investora a také z charakteru okolní zástavby. Proto je objekt hmotově proveden na obdélníkovém půdorysu kopírující hranici pozemku s navazujícím propojením se stávající budovou. Nový objekt je navržen jako třípodlažní nepodsklepený, s mezonetem navazujícím na východní straně posledního podlaží.

Z dispozičního hlediska jsou v 1.NP umístěny dvě bytové jednotky a dále pak technická místnost, garáž pro 2 vozidla, místnost pro kola a kočárky a dva sklady. V ostatních podlažích je situováno dalších 8 bytových jednotek.

Objekt bude proveden klasickým zděným způsobem. Obvodové i vnitřní zdivo je navrženo z cihel Supertherm, vodorovné stropní konstrukce železobetonové, nosná konstrukce krovu bude provedena ze statického a ekonomického hlediska jako kombinace dřeva a oceli. Krytinu bude tvořit vzhledem k nízkému sklonu profilovaný poplastovaný plech.

Zastavěná plocha objektu ... 304 m2
Obestavěný prostor domu ... 3.450 m3


 10.2.2008 Projekt lékárny, Duchcov
ukázka 1 Předmětem projektu je adaptace objektu na lékárnu s příslušným navazujícím zázemím a dispečink rychlé záchranné služby.

Jedná se o jednopodlažní samostatně stojící objekt půdorysu tvaru písmene T, zděný z tradičních cihelných materiálů a zastřešený novou vazníkovou konstrukcí.


 7.9.2007 Studie skladovací haly, Vrbičany
vrbicany Studie řeší novostavbu skladovací haly se zázemím v katastrálním území Vrbičany na parcelách č. 116, 117, 148, 149, 174.

Jedná se o samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu s navazující administrativní budovou. Skladovací objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, s maximálními vnějšími rozměry 78,62 m x 39,82 m s obloukovou střešní konstrukcí. Navazující administrativní budova je navržena dvoupodlažní, nepodsklepená, s plochou střešní konstrukcí.

Objekt haly kčně navržen jako ocelový skelet s obvodovým pláštěm ze zavěšených tepelněizolačních desek a s vazníkovou střešní konstrukcí. Administrativní budova je navržena zděná z keramických tvárnic Supertherm (nosné i nenosné zdivo) s keramobetonovou stropní konstrukcí.

Objekt bude situován na prostorné parcele, která je přístupná z komunikace kopírující její severní stranu. Přístup do objektu je řešen dvěma samostatnými vchody pro zaměstnance a zákazníky. Dispoziční řešení administrativní budovy je zpracováno pro kompletní firemní osazení. V 1.NP navržena přijímací recepce s dvěmi navazujícími jednacími místnostmi a kuchyňkou. Dále je zde situováno kompletní hygienické zázemí zaměstnanců a dvě kanceláře. Do 2.NP pak umístěna kancelář vedení firmy s kanceláří ekonomického úseku. Dále jsou zde situovány šatny zaměstnanců, příruční sklad a technická místnost.

Zastavěná plocha objektu ………... 2.977 m2
Obestavěný prostor .............. 19.684 m3


 19.3.2007 Studie sportovně-relaxačního a výukového centra, k.ú. Třeboradice
treboradice Projekt řeší výstavbu centra v okrajové části obce Třeboradice, v místě stávajícího fotbalového hřiště a fotbalového klubu. V současné době je na parcele situováno fotbalové hřiště s travnatým povrchem a je zde postaven stávající objekt sloužící pro potřeby sportovního klubu. V sousedství stojí zástavba rodinných domů z jižní strany a zemědělská půda ze strany severní a západní. Východní část areálu kopíruje hlavní komunikace procházející celou obcí Třeboradice. Parcela je přímo přístupná z této komunikace a to jak pro pěší, tak i pro vozidla.

Vzhledem k rychle rostoucí populaci v obci, která je způsobena výstavbou nových bytových domů je zapotřebí pokrýt potřeby obyvatelstva pro sport a volný čas. Celý areál je proto rozdělen do několika částí.

Venkovní prostory jsou navrženy tak, aby nabídly co možná největší možnosti pro sportovní vyžití. Ke stávajícímu fotbalovému hřišti je navrženo druhé menší hřiště se syntetickým trávníkem 3. generace, které je určeno pro tréninky a zápasy dětí. Dále jsou navrženy dva tenisové kurty s umělým tenisovým povrchem a beachvolejbalové hřiště. V prostoru za dětským hřištěm je navržena lezecká stěna a zpevněná plocha pro umístění stolů na stolní tenis. Pro matky s dětmi je zde navrženo velké dětské hřiště pro vyžití dětí s jezírkem a odpočívadlem pro relaxaci dospělých.

V jihozápadní části objektu jsou situovány šatny a hygienické zařízení pro sportoviště.

V severozápadní části je navržen prostor pro relaxaci. Objekt nabízí saunu, solnou jeskyni, vířivou vanu, odpočívárnu a masáže. Vše samozřejmě s potřebným příslušenstvím (šatny, hygienické zařízení, apod.).

V centrální a východní části objektu je situována restaurace pro cca 60 osob s minutkovou kuchyní, navazující hernou (kulečníky, šipky, stolní fotbal, apod.) a bowlingovou dvoujdráhou. Pro letní měsíce je v atriu objektu navržena terasa pro venkovní posezení.

Východní křídlo objektu je řešeno jako dvoupodlažní a ve druhém nadzemním podlaží je v centrální části umístěn velký výukový sál (kurzy, přednášky, apod.), dále pak v jižní části byt správce areálu kategorie 3+kk. V severní části tohoto podlaží je situována ubytovací část (3 apartmány) určená pro krátkodobé ubytování. Součástí ubytovací části je úklidová místnost a sklady prádla.

Objekt bude proveden klasickým zděným způsobem. Obvodové i vnitřní zdivo je navrženo z cihel Supertherm, vodorovné stropní konstrukce železobetonové, nosná konstrukce krovu pak uvažována z dřevěných sbíjených vazníků.

Zastavěná plocha objektu - 1.027 m2
Zastavěná plocha objektu včetně teras - 1.181 m2
Obestavěný prostor domu - 6.489 m3


 7.9.2006 - Projekt RD na Miřejovické stráni v k.ú. Pokratice, Litoměřice
ukázka 1 Projekt řeší novostavbu jednopodlažního rodinného domu s obytným podkrovím v k.ú. Pokratice (Litoměřice).

Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu s navazujícím zastřešeným stáním pro dvě vozidla. Objekt má maximální vnější rozměry 18,10 x 12,50 m a je zastřešen valbovou střechou se sklonem 38° a navazujícími vikýři.

Rodinný dům je navržený zděný z keramických tvárnic Supertherm (nosné zdivo i zdivo příček). Stropní konstrukce 1.NP bude provedena jako keramobetonová deska Jistrop a stropní konstrukci podkroví bude tvořit sádrokartonový podhled zavěšený na nosných prvcích krovu.

Krov je ze statického a ekonomického důvodu navržen jako kombinovaný dřevěný a ocelový, střešní krytinou bude betonová, popř. keramická taška.

Dům je situován na k  jihu se svažující parcele, která je přístupná z komunikace kopírující její severní stranu.

Vzhledem ke svažitosti terénu bude součástí terénních úprav i opěrná zeď, která bude tuto svažitost korigovat.

Přístup do objektu je řešen hlavním vchodem ve východní fasádě přes zádveří a zadním vchodem z terasy přes obytnou místnost. Vjezd do zastřešeného stání je umístěn společně se vstupní brankou v jižní hraně pozemku. Schodiště pro přístup do podkroví je situováno v zádveří objektu v komunikačním prostoru.


 21.8.2006 - Studie hotelu v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích (35 pokojů)
ukázka 1 Lokalita pro umístění stavby se nachází v sevření ulice Českolipské s ulicí Karla IV. v Litoměřicích. V současné době je na parcele postaven nepoužívaný chátrající objekt a v jejím sousedství stojí zástavba bytových vícepodlažních domů. Parcela je přímo přístupná z obou výše jmenovaných ulic. Z komunikace v Českolipské ulici je řešen hlavní vstup do uvažovaného objektu a z ulice Karla IV. vstup na zahradu. Pozemek je svažitý a má téměř pravidelný obdélníkový tvar.

V současně době je pozemek pro výstavbu zaměřen a v komunikacích jsou vedeny veškeré potřebné inženýrské sítě.

Stavebně se jedná se o výstavbu objektu občanské vybavenosti a zbudování odpovídajících inženýrských sítí. Plánovaný objekt zůstane (stejně jako stávající) svou podélnou osou orientován směrem východ – západ.

Architektonické řešení vychází jednak z požadavků investora a také z charakteru okolní vícepodlažní bytové zástavby . Proto je objekt hmotově proveden jako obdélníkový půdorys kopírující hranici pozemku (stejně jako stávající objekt) s výstupky pro vstup do objektu v Českolipské ulici a pro schodiště a vstup do zahrady z jižní strany objektu. Celý objekt je řešen jako bezbariérový.

Nový objekt je navržen jako pětipodlažní včetně zapuštěného podzemního podlaží a podkroví s jedním mezonetovým pokojem. Objekt bude zastřešen valbovou střechou s pultovými vikýři v její podélné části.

Do 1.PP je situováno zázemí zaměstnanců (šatny, hyg. zařízení), minutková kuchyně s vlastním nezbytným příslušenstvím a sklady. Dále pak prostory pro hosty, tzn. posilovna, sauna a příslušné zázemí.

V 1.NP je ve východní části umístěna recepce, konferenční sál a dva pokoje učené pro osoby ZTP s celkovou kapacitou 4 osob. V západní části je situována servírovací část minutkové kuchyně se zázemím a restaurace s barem, která je též přístupná samostatným vchodem z ulice.

Ve 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou situovány hotelové pokoje s vlastním hygienickým zařízením (11 pokojů/podlaží) pro celkem 66 osob. V prostoru chodeb jsou umístěny sklady a úklidové místnosti.

Objekt bude proveden klasickým zděným způsobem. Obvodové i vnitřní zdivo je navrženo z cihel Supertherm, vodorovné stropní konstrukce železobetonové, nosná konstrukce krovu bude ze statického a ekonomického hlediska provedena kombinovaná (dřevo a ocel), krytinu bude tvořit pálená popř. betonová taška. Vnější výplně otvorů se předpokládají dřevěné s termoizolačním dvojsklem k=1,1. Vnitřní dveře pak budou dřevěné ze sortimentu některého z kvalitních výrobců.


 2.7.2006 - Novostavba bytového domu 10bj v obci Hoštka
ukázka 1 Studie řeší novostavbu bytového domu v obci Hoštka. Jedná se o zděný samostatně stojící třípodlažní nepodsklepený objekt s 10 bytovými jednotkami a kategorie 3+kk, 3+1 a 4+1 a 5 samostatnými garážemi. Konstrukce krovu je valbová se sníženým sedlem v prostoru schodiště.
ukázka 1
Ve studii jsou dvě bytové jednotky 3+kk situovány do 1.NP objektu společně s pěti samostatnými garážemi a deseti sklady k jednotlivým bytům. Součástí tohoto podlaží je také technická místnost (kotle na vytápění, ohřev TUV,...) a schodišťový prostor.
ukázka 1
Do 2.NP a 3.NP jsou situovány vždy 4 bytové jednotky na podlaží a to dva byty 3+1 a dva 4+1.

Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) budou napojeny na stávající obecní řady a veřejné sítě.

Objekt je navržen s tmavou střechou (černá, popř. hnědá) a světlou pastelovou fasádou s tmavým soklem. Dřevěné prvky (podbití, apod.) jsou navrženy v bílé barvě. Okna a vnější dveřní křídla budou t řešena také v bílé. 25.5.2006 - RD Psáry
ukázka 1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA - 199 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR - 1195 m3

Tato studie řeší novostavbu rodinného domu na prostorné parcele v k.ú. Psáry. Požadavkem investora bylo navrhnout rodinný dům pro rodinu s dětmi a jedním samostatným bytem 2+kk.

Svažitý k severovýchodu se zdvíhající pozemek je přístupný z obecní komunikace kopírující jihozápadní část parcely. Dům je proto umístěn v nižší části pozemku, aby příjezdová komunikace s manipulačním částí zabírala minimální prostor. Pro osazení objektu budou provedeny terénní úpravy a opěrná zeď upravující svažitost terénu.
ukázka 1
Stavebně se jedná o zděný nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím v sedlové střeše se sklonem 38°. Dům je navržen obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 17,25 x 13,29 m . Vstup je veden ze severozápadu, kde je situována vstupní místnost a hygienické zařízení. Jednoramenné schodiště spojuje jednotlivá patra domu a je umístěno v centrální části v hale. Odtud je řešen vstup do jednotlivých místností 1.np.

V severozápadní části 1.np je situována garáž, technická místnost a šatna. V prostoru od jihovýchodu k jihozápadu je umístěna obytná místnost navazující kuchyní a terasou a obytná místnost samostatného bytu. V severozápadní části domu je umístěna ložnice se samostatnou šatnou.

V podkroví je řešena klidová část domu, tzn. ložnice, dva pokoje, pracovna, hygienická zařízení, šatny a místnost pro domácí práce.


 19.03.2006 - Projekt rodinného domu, k.ú. Lovosice
ukázka 1 Projekt řeší kce a technologie rodinného domu, situovaného na parcely č. 2243/3 a 2244 v k.ú. Lovosice. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům v rovinatém terénu, provedený klasickým zděným způsobem ze systému tvárnic a speciálních prvků Supertherm a s nenosným zdivem systému Supertherm. Střecha je řešena jako valbová se sklony střešních rovin 26°.

Dispozičně je objekt řešen tak, že na zádveří komunikačně navazuje toaleta, odkud je přístup do kotelny. Dále se vstupuje do chodby, která odděluje denní a klidovou část domu, Denní část sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a navazující hernou pro děti. Přes kuchyňský kout a spíž je přístup do garáže. Klidová část pak obsahuje ložnici rodičů se samostatnou koupelnou a šatnou, dále pak dva dětské pokoje a koupelnu s toaletou.

ukázka 2 Základy domu jsou kčně uvažovány jako pasy z prostého betonu B15, nosné zdivo domu je z tvárnic Supertherm tl. 400 resp. 300, příčky z tvárnic Supertherm. Střešní krytina je betonová fy KM-BETA typ BOBROVKA, výplně okenních otvorů – plastové pětikomorového systému se skleněnou výplní z izolačního dvojskla s vnějším bezpečnostním sklem CONEX, vnitřní dveřní výplně jsou provedeny jako dřevěné výrobce SAPELLI. Konstrukce krovu je řešena jako kombinovaná z ocelových a dřevěných prvků, stropní konstrukce jsou tvořeny sádrokartonovými podhledy RIGIPS, na garáží pak strop tvořen keramickými nosníky JISTROP a vložkami MIAKO.

Zastavěná plocha: 228,00 m2
Plocha nekrytých venkovních teras: 44,50 m2
Obestavěný prostor: 1050 m3


 10.2.2006 - Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, k.ú. Lovosice
ukázka 1 Projekt řeší stavební úpravy a přístavbu stávajícího rodinného domu ve Škroupově ulici v Lovosicích. Návrh se opírá o zaměření stávajícího stavu objektu. Záměrem investora byla citlivá přestavba domu pro potřeby moderního bydlení a navazující přístavba zádveří s pracovnou.

ukázka 2 Současný stav :
Stávající rodinný dům je řešen jako dvoupodlažní podsklepený, s využitelným podkrovím. Objekt je čtvercového půdorysu s kombinovanou valbovou a polovalbovou střešní konstrukcí. Dům je zděný z keramických cihel s kamennou podezdívkou a trámovými stropními konstrukcemi. Krov dřevěný, střešní krytina pálená taška a dřevěné výplně otvorů.

Návrh :
K úpravám dochází ve všech podlažích. Zásadní změnou je zbourání stávajícího nevyhovujícího zádveří a nahrazení novým mohutnějším, které bude procházet dvěma podlažími.

ukázka 3 Suterén - Zde bude situována technická místnost s plynovým kotlem a ohřevem TUV, dále pak místnost pro domácí práce a sklepní místnosti určené jako sklady.

ukázka 4 1.NP - Na původním půdorysu vstupní místnosti vznikne větší přístavba s prostorným zádveřím a vnějším vstupním schodištěm. Přístavba je navržena tak, aby funkčně navazovala na stávající dispoziční řešení tohoto podlaží. Ze dvou menších místností v západní části domu vznikne prostorný obývací pokoj s krbem, který bude navazovat na kuchyň s jídelnou v jižní části domu. V severní části zůstane zachováno hygienické zařízení a centrální schodiště. Ve střední části podlaží je situována šatna a komora pro kuchyň.

2.NP - V prostoru přístavby nad zádveřím je navržena pracovna přístupná z centrální chodba 2.NP. Z této chodby je řešen přístup i do ostatních místností, tzn. do dvou pokojů v západní části nad obývacím pokojem, do ložnice v jižní části a do hygienického zařízení na severu. V chodbě je navíc umístěno točité schodiště minimálních rozměrů pro možnost přístupu do podkroví.

ukázka 5 Podkroví - V podkroví bude provedeno zateplení konstrukce krovu a bude zde jedna velká místnost řešená jako půdní prostor s osvětlením střešními okny.

Současně s přestavbou by mělo dojít k celkovému zateplení objektu, které se vzhledem k dnešním normám jeví jako nezbytné. Zároveň budou ze statických důvodů do stropních konstrukcí vloženy válcované ocelové nosníky I, dále vyměněny výplně otvorů a opraveny prvky krovu s položením nové střešní krytiny.
Barevné řešení objektu je laděno do zelených odstínů se světlejším řešením stávajícího objektu a tmavším pro přístavbu a šambrány okolo oken. Na stávajícím objektu dojde k očištění a opravě stávající kamenné podezdívky.


 15.1.2006 - Novostavba rodinného domu, k.ú. Moskva, 3.Ochota
ukázka 2 ukázka 1 Samostatně stojící trojpodlažní rodinný dům byl navržen pro periferii Moskvy. Parcela má rovinatý charakter.

Zdivo sendvičové, stěny v suterénu železobetonové kce. Střecha je řešena jako valbová se sklony střešních rovin 40°; 13,60°.

V suterénu domu se nachází prádelna, místnost technologie bazénu, kotelna, strojovna VZT,úklidová místnost, toaleta, vinný sklep, místnost s kulečníkem, sklad zbraní, fittnes a sauna.

V přízemí domu jsou umístěny prostory kuchyně, jídelny, obývacího pokoje, bazénu, sprchy s toaletou a dvojgaráže. Venkovní prostory jsou pak tvořeny terasami.

ukázka 4 ukázka 3 V druhém nadzemním podlaží se nachází prostory pracovny s knihovnou, dále pak ložnic s přidruženými šatnami, koupelnami a toaletami.

Dům je založen na základové desce tl.250mm(pod nosnými stěnami s náběhy tl.550mm), pod ní je provedena betonová mazanina B12,5 tl.100mm a hutněný štěrkový násyp. Střešní krytina je navržena keramická pálená BOBROVKA, výplně okenních otvorů – „Eurookna“ se skleněnou výplní z izolačního trojskla s vnějším bezpečnostním sklem CONEX, vnitřní dveřní výplně jsou provedeny jako dřevěné výrobce SAPELLI. Konstrukce krovu je řešena jako kombinovaná z ocelových a dřevěných prvků, stropní konstrukce jsou monolitické, železobetonové.

Zastavěná plocha včetně garáže: 401,50 m2
Obestavěný prostor: 4455 m3


 28.10.2005 - Studie řadových rodinných domů, k.ú. Dubeč
ukázka 1Tato studie řeší novostavbu řadových domů na výše uvedených parcelách v k.ú. Dubeč, Dolní Měcholupy. Požadavkem investora bylo rozdělit stávající parcelu na přiměřené stavební parcely a provedení návrhu osazení řadových domků a jejich dispoziční řešení. Návrh je proveden s ohledem na stávající infrastrukturu obce.

Pozemek je přístupný z komunikace ulice ´U prodejny´ přes pozemek č. 99/9 na severní straně parcely č. 103/1. Objekty jsou tudíž rozmístěny tak, aby bylo možné využít přístup a navázat na něj vnitřní komunikací.

Řadové domy jsou navrženy po obou stranách vnitřní komunikace a to ve třech možných variantách osazení domů na pozemek.

ukázka 1 Všechny objekty jsou navrženy třípodlažní, zděné, se sedlovou střešní konstrukcí. Zdivo je navrženo z keramických tvárnic Supertherm, stropní konstrukce Jistrop a konstrukce krovu ze statického a ekonomického hlediska kombinovaná (dřevo, ocel). Vnitřní materiály standardně, tzn. keramické dlažby, dřevěné lamely, obklady. Vnější výplně otvorů plastové, popř. dřevěné ´Euro´, vnitřní dřevěné od kvalitních výrobců (Sapeli, apod...).

Objekty budou napojeny na nově vybudované inženýrské sítě. Vytápění a příprava TUV jsou řešeny z centrálních technických místností v každém jednotlivém domu.


RD
Technické info :
zastavěná plocha ..... 97,9 m2
obestavěný prostor ..... 833,0 m3

Objekty budou napojeny na nové přípojky inženýrských sítí, které budou vedeny v nově navržené komunikaci.

Komunikace je navržena jako obousměrná s jednostranným chodníkem pro pěší a je ukončena točnou dimenzovanou pro nákladní vozidla (odvoz odpadků, stěhování, apod...).


 28.10.2005 - Projekt rodinného dvojdomku, k.ú. Dolínek u Odoleny Vody
ukázka 1Účelem stavby je výstavba dvojpodlažního rodinného dvojdomku, situovaného do západní části parcely. Přístup a příjezd k domu z uliční veřejné části je předpokládán po zpevněném povrchu z betonové zámkové dlažby. Vnitřní dispozice je členěna na denní a klidovou část s tím, že denní část obsahuje i prostory technického zázemí domu. Střecha je řešena jako polovalbová se sklony střešních rovin 40°.

V přízemí domu jsou umístěny prostory zádveří, toalety, kuchyně s přidruženou spíží, ukázka 1 obývacího pokoje s krbem a jídelním koutem, místnosti pro hosty a garáže. Venkovní prostory jsou pak tvořeny terasou přístupnou z obývacího pokoje.

V druhém nadzemním podlaží se nachází prostory ložnice, pracovny, dětských pokojů a koupelny s toaletou. Venkovní prostory jsou pak tvořeny terasou balkonem přístupným z ložnice a dětského pokoje.

Základy domu jsou z betonu B15 o šíři 600 mm, pod nimi je proveden hutněný štěrkový násyp, ukázka 1 nosné zdivo domu je z tvárnic Supertherm tl. 365 resp. 300, příčky z tvárnic Supertherm. Střešní krytina bude betonová KM-BETA černé barvy, výplně okenních otvorů – plastové pětikomorového systému se skleněnou výplní z izolačního dvojskla s vnějším bezpečnostním sklem CONEX, vnitřní dveřní výplně jsou provedeny jako dřevěné výrobce SAPELLI. Konstrukce krovu je řešena jako polovalbová z dřevěných hraněných profilů, stropní konstrukce nad 1.NP jsou tvořeny systémem JISTROP-SUPERTHERM, nad 2.NP pak sádrokartonovým podhledem RIGIPS RF.


Zastavěná plocha: 260 m2
Plocha venkovních teras a balkonů: 25 m2
Obestavěný prostor: 1650 m3


 03.02.2005 - Studie bytového domu 6BJ v Litoměřicích
Tato studie řeší novostavbu bytového domu na parcele č. 1562 v Litoměřicích. Požadavkem investora bylo navrhnout třípodlažní objekt včetně obytného podkroví, ve kterém bude situováno 6 bytových jednotek.

Rovinatý, k jihu mírně svažitý, pozemek je přístupný z komunikací v Žernosecké a Kubelíkově ulici. Objekt je navržen jako samostatně stojící s hlavním vstupem z Kubelíkovy ulice.

Jedná se o zděný částečně podsklepený dům obdélníkového půdorysného tvaru s obytným podkrovím ve valbové střeše se sklonem 38° a 45°.
Zdivo je navrženo z keramických tvárnic Supertherm, výplně otvorů dřevěné, krov kombinovaný dřevo a ocel a střešní krytina pálená popř. betonová střešní taška.

V podzemním podlaží je situována technická místnost s centrálním plynovým kotlem a přípravou TUV a samostatná místnost na kola a kočárky.
V nadzemních podlažích je situováno 6 bytových jednotek kategorie 2+kk a to vždy dvě na jednom podlaží. Velikost podlahové plochy jednotlivých bytů je 45,7 m2 plus balkon o velikosti 3,71 m2.
Jednotlivé byty jsou přístupny centrálním schodištěm umístěným v západní části objektu.

Objekt je navržen s tmavou střechou (černá, popř. hnědá) a bílou fasádou s pískovcovým obkladem fasádních prvků a soklu. Dřevěné prvky (podbití, zábradlí, apod.) jsou navrženy ve středním hnědém odstínu. Okna a vnější dveřní křídla jsou navržena v barvě bílé.

Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) budou napojeny na stávající obecní řady a veřejné sítě.

Zastavěná plocha : 145 m2
Obestavěný prostor : 905 m3


 26.01.2005 - Studie 4 bytových domů v Horoměřicích, Praha - západ
Tato studie řeší novostavbu čtyř bytových domů na parcelách p.č. 41/1, 41/3, 41/4, 45/1 v k.ú. Horoměřice. Požadavkem investora bylo navrhnout čtyři čtyřpodlažní bytové domy rozmístěné na parcele investora s možností napojení na stávající infrastrukturu obce.
Rovinatý, mírně se svažující pozemek je přístupný z komunikací na západní a východní straně. Objekty jsou tudíž rozmístěny tak, aby bylo možné využít oba dva přístupy a navázat na ně vnitřními komunikacemi.

Všechny objekty jsou navrženy nepodsklepené, zděné s valbovými nebo polovalbovými střechami. Zdivo je navrženo z keramických tvárnic Supertherm, stropní konstrukce Jistrop a konstrukce krovu ze statického a ekonomického hlediska kombinovaná (dřevo, ocel). Vnitřní materiály standardně, tzn. keramické dlažby, dřevěné lamely, obklady. Vnější výplně otvorů dřevěné Euro, popř. plastové, vnitřní dřevěné od kvalitních výrobců.

Objekty budou napojeny na nově vybudované inženýrské sítě. Vytápění a příprava TUV jsou řešeny z centrálních technických místností v každém jednotlivém domu.

OBJEKTY

Objekt ´1´
ukázka 1 ukázka 1
Čtyřpodlažní obdélníkový nepodsklepený objekt s obytným podkrovím v polovalbové střeše se sklonem 38° s hřebenem orientovaným východ – západ.
Vstup je veden dvěma vchody ze severu, do vyvýšené vstupní části po přístupovém schodišti a plošinou pro vozíčkáře.
V 1.NP jsou situovány průjezdné garáže (18 stání) pro obyvatele domu, technická místnost a místnost na kola a kočárky.
Ve 2., 3. a 4.NP jsou situovány bytové jednotky kategorií 2+kk a 1+kk s terasou nebo balkonem. V celém objektu je navrženo 18 bytových jednotek.

zastavěná plocha ..... 618,5 m2
obestavěný prostor ..... 4442,0 m3


Objekt ´2´
ukázka 1 ukázka 1
Čtyřpodlažní nepodsklepený objekt půdorysného tvaru ´L´ s obytným podkrovím v polovalbové střeše se sklonem 38°.
Vstup je veden z jihu, do vstupní části 1NP.
Ve všech podlažích jsou situovány bytové jednotky kategorií 3+kk, 2+1 a 1+1 s balkonem. V celém objektu je navrženo 16 bytových jednotek. Parkování vozidel je řešeno samostatným parkovištěm s 21 stáním.

zastavěná plocha ..... 418,7 m2
obestavěný prostor ..... 3754,0 m3


Objekt ´3´
ukázka 1 ukázka 1
Čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s obytným podkrovím ve valbové střeše se sklonem 38° s hřebenem orientovaným východ – západ.
Vstup je veden vchodem ze severu, do vyvýšené vstupní části po přístupovém schodišti nebo rampě pro vozíčkáře.
V 1.NP jsou situovány garáže (8 stání) pro obyvatele domu a technická místnost.
Ve 2., 3. a 4.NP jsou situovány bytové jednotky kategorií 3+kk a 2+kk s balkonem. V celém objektu je navrženo 9 bytových jednotek.

zastavěná plocha ..... 254,3 m2
obestavěný prostor ..... 2252,0 m3


Objekt ´4´
ukázka 1 ukázka 1
Čtyřpodlažní nepodsklepený obdélníkový objekt s polovalbovou střechou se sklonem 25° s hřebenem orientovaným sever - jih.
Vstup je veden dvěma vchody ze západu, do vyvýšené vstupní části po přístupovém schodišti a plošinou pro vozíčkáře.
V 1.NP jsou situovány garáže (12 stání) pro obyvatele domu a technické místnosti.
Ve 2., 3. a 4.NP jsou situovány bytové jednotky kategorií 3+1 s balkonem. V celém objektu je navrženo 12 bytových jednotek.

zastavěná plocha ..... 429,2 m2
obestavěný prostor ..... 4682,0 m3


 22.10.2004 - Projekt administrativní budovy DÚSP Čížkovice
ukázka 1 Projekt řeší novostavbu objektu pro administrativu a její navazující provozy. Jeho nezbytnost byla vyvolána rozšířením kapacity ústavu o 12 míst z původních 60 na 72, zkvalitňováním péče o osoby s mentálním postižením a především díky zařazování dalších klientů do projektu podporovaného bydlení.

ukázka 2 Lokalita pro umístění stavby se nachází v katastrálním území Čížkovice a to na parcele č. 272/5 v areálu Diagnostického ústavu sociální péče. Objekt bude na pozemku situován ke vstupu do areálu a bude sloužit jako vstupní filtr pro všechny návštěvníky ústavu včetně zákonných zástupců klientů. Bude realizován u stávající komunikace, na kterou bude komunikačně navazovat. Na druhé straně komunikace, naproti administrativní budově, pak bude zřízeno venkovní parkoviště.

ukázka 3 Administrativní budova DÚSP byla navržena na základě zadání investora. V návrhu jsou zapracovány všechny požadavky na využití objektu. Jedná se o dvoupodlažní budovu, přístupnou ze dvou úrovní. Hlavní vstup pro návštěvníky je z prvního nadzemního podlaží. V tomto podlaží je ze vstupního zádveří přístupná schodišťová hala, z které je vstup do návštěvní místnosti. Dále je z ní přístup do kanceláře sociální pracovnice a také kanceláře sekretářky. Od schodišťové haly je dveřmi oddělena vlastní administrativní část, kde je kancelář ředitele a kanceláře ekonomického oddělení. Ke kancelářím je navrženo odpovídající sociální zázemí. V 1. nadzemním podlaží je navržen také archiv. Z chodby je přístupná garáž pro osobní vozidlo. Schodišťovou halou je spojeno 1.NP s částečně zapuštěným suterénem. V tomto patře se nacházejí kanceláře skladníka, psychologa a účetní. Ze schodišťové haly je rovněž přístupná zasedací místnost. Dále se v tomto patře nacházejí sklady a také odpovídající sociální vybavení.

Zastavěná plocha: 264m2
Obestavěný prostor: 2172m3


 24.11.2004 - Stavby realizované v současné době
BYTOVÝ DŮM 33BJ LITOMĚŘICE
BYTOVÝ DŮM 8BJ LITOMĚŘICE
RD LYSÁ NAD LABEM
RD BRNÁ 1
RD BRNÁ 2
RD ŘITKA
RD ŽILINA
RD OSNICE 2
RD OSNICE 3
RD ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
RD ČESKÉ BUDĚJOVICE 2
PŮDNÍ VESTAVBY PRAHA
RD LITOMĚŘICE
RD MOSKVA


 15.07.2004 - Zahájena výstavba viladomu 8bj na parcele 2469/20 v Litoměřicích

Pohled ze západu
Architektonické řešení viladomu vychází jednak z požadavků investora a dále pak z předpokladu budoucího charakteru zástavby spíše rodinnými domy. Proto je objekt hmotově rozdělen na dvě objemově podobné stavby, které jsou spojeny prosklenou komunikační částí. Obě části budovy jsou otevřeny na jih nebo na západ. (zastřešené velké obytné terasy)

Byty v tomto viladomu budou mít luxusní charakter téměř rodinného domu. Jsou zde byty různých velikostí- byty s malou předzahrádkou a mezonetové byty s velkou krytou terasou a s částí pozemku na parcele. Byty jsou situovány tak, aby měly co nejlepší orientaci: východ-západ nebo jih-východ a jih-západ. Střešní terasy a balkony jsou orientovány na západ a na jih.

Budova je řešena ... vice se dozvite zde ...


 14.6.2004 - Stavby realizované v současné době
Stavební úpravy a opravy POŠTY LIBEREC 1
Stavební úpravy a opravy areálu ZŠ TEREZÍN
RD JESENICE
RD PRŮHONICE
BYTOVÝ DŮM 8BJ LITOMĚŘICE
BYTOVÝ DŮM 12BJ LITOMĚŘICE
RD LYSÁ NAD LABEM
RD BRNÁ 1
RD BRNÁ 2
RD ŘITKA
RD OSNICE 1
RD ŽILINA
RD OSNICE 2
RD OSNICE 3
RD ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
RD ČESKÉ BUDĚJOVICE 2
RD OLOMOUC


 29.04.2004 - Architektonická studie víceúčelové sportovní haly města Teplice
Architektonická studie víceúčelové sportovní haly města Teplice

Stavba víceúčelové haly je navržena z hlediska předpokládané náplně dané investorem, dále v souvislosti s předpokládanými potřebami souvisejících prostor a v neposlední řadě z hlediska doporučované doplňkové náplně souvisejících služeb a funkcí u takového typu stavby. Z hlediska umístění a účelu využívání lze předpokládat, že se hala v rámci celého stávajícího komplexu stane centrem zájmových a volnočasových aktivit občanů, čemuž odpovídá a umístění některých doplňkových funkcí. Více se dočtete zde.


 15.03.2004 - Projekt výstavby rodinných domů v obci Šeberov
ukazka V komplexu je naplánováno vybudování 5-ti typů rodinných domů, které jsou navrženy v kategoriích 5+kk, 5+1 a 6+1. U některých typů domů je jejich dispoziční součástí vestavěná garáž, u ostatních je garáž provedena jako samostatná.

Rodinné domy budou provedeny ze standartních materiálů. Zdivo a stropní konstrukce jsou řešeny z konstrukčního keramického systému Supertherm z vnějším zateplením pro lepší tepelnou pohodu.

Fasády jsou navrženy štukové se soklem z umělého kamene. Střešní krytina bude provedena z pálených tašek a přístupové cesty a terasy ze zámkové dlažby. Vzhlem k tepelným a vzhledovým vlastnostem jsou navržena Eurookna a vnitřní dveře Sapelli.

Součástí vnitřního vybavení je standartní typ dlažby, obkladů, v obytných místnostech plovoucí dřevěné lamelové podlahy a dřevěný obklad stupňů betonového schodiště. V koupelnách a hygienických zařízeních bude provedeno podlahové topení.

Ke klasickým rozvodům inženýrských sítí bude navíc v každém objektu rozvedena počítačová síť, televizní rozvod a elektrické zabezpečení.

Vzhledem k rozdílnému vkusu investorů není součástí domu krbové těleso, ale bude pro něj připraveno komínové těleso se standartní dimenzí.